10.8.2016

Fira - eroon Exceleistä

Todellinen resursointitilanne on nyt näkyvillä, perusteltu ja pystymme hallitsemaan ajankäyttöä ketterästi.
Lauri Kaunisvirta

F

ira käyttää Silverbucketia projektisalkkunsa resursointiin ja seurantaan. Vuositasolla Firan projektisalkussa on noin 100 projektia, joita seurataan Silverbucketissa. Silverbucketia käytetään useissa eri toiminnoissa, joiden projektit eroavat toisistaan. Työkalun avulla niiden tiedot saadaan koottua yhteen.

Ennen resursointityökalun käyttöönottoa seurantaan kokeiltiin Firalla eri vaihtoehtoja, kuten exceliä. ”Onneksi pääsimme nopeasti eroon excelistä”, sanoo Firan Verstaan liiketoimintavastaava Lauri Kaunisvirta.

”Resursointityökalun käyttöönotto sujui hyvin. Järjestelmä on riittävän yksinkertainen ja looginen ja siten nopea oppia. Porukka myös koki, että järjestelmästä on hyötyä. Uudet ihmiset on helposti saatu koulutettua tiimin sisällä”, kertoo Silverbucketin pääkäyttäjänä toimiva Firan työmaainsinööri Vesa Kämppi.

Järjestelmä tukee liiketoimintojen muutosta ketteräksi organisaatioksi

Resursointityökalun käyttöönotolla Fira tavoitteli läpinäkyvyyttä yli toimintojen, ja Kaunisvirran ja Kämpin mukaan tavoite on myös saavutettu. Resursseja käytetään yli toimintorajojen ja on tärkeää, että ajantasainen resurssitilanne nähdään heti. Järjestelmää hyödynnetään myös tuntiseurannassa ja sisäisten kehitysprojektien seurannassa.

Eri osapuolten tekeminen on nyt saatu näkyväksi kaikille, mikä helpottaa samanaikaisten hankkeiden suunnittelua ja toteutusta. ”Jos emme näkisi ihmisten eri toiminnoille tehtäviä töitä yli toimintojen rajojen, olisi ylikuormituksen haaste todellinen. Todellinen resursointitilanne on nyt näkyvillä, perusteltu ja pystymme hallitsemaan ajankäyttöä ketterästi.”

Kämppi ja Kaunisvirta näkevät positiivisena sen, että heillä järjestelmät tukevat liiketoimintojen muutosta ketteräksi organisaatioksi, jossa sama ihminen voi tehdä monien eri liiketoiminta-alueiden tehtäviä.

Kämppi ja Kaunisvirta näkevät positiivisena sen, että heillä järjestelmät tukevat liiketoimintojen muutosta ketteräksi organisaatioksi, jossa sama ihminen voi tehdä monien eri liiketoiminta-alueiden tehtäviä.

Fira Oy

Fira on nuori ja innovatiivinen rakennusalan kasvuyritys, joka muuttaa toimintatavallaan alan vallitsevia tapoja ajatella ja toimia. Yritys kehittää ja toteuttaa rakennushankkeita palvelulähtöisesti yrityksille ja julkiselle sektorille.

Firan pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 98,1 miljoonaa euroa. Henkilöstö on yhdistelmä kokeneita rakentamisen ammattilaisia ja tarkkaan valikoituja lahjakkaita nuoria, joilla on kova halu ja jatkuva tarve kehittää rakennushankkeisiin historiaa parempia tuloksia tämän päivän työkaluja hyödyntäen. Suurin osa firalaisista toimii rakennusprojektien johtamis-, hankekehitys- ja suunnittelutehtävissä.

Tilaa uutiskirjeemme