Miksi Silverbucket resursointiin?

Why choose Silverbucket for resource planning

Silverbucket on projektien resursointityökalu, jonka avulla resursoit helposti ja tehokkaasti. Tämän lisäksi Silverbucket on helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiin, jolloin tieto kulkee nopeasti ja tehokkaasti. 

Opi menneestä

Useimmiten suunnitellut tunnit poikkeavat toteutuneista tunneista. Silverbucketin avulla näet projektin toteumat ja voit hyödyntää tätä tietoa seuraavaa projektia suunniteltaessa. 

Nauti tästä päivästä

Ihannetilanteessa tiimilläsi on juuri sopivasti töitä – ei liian vähän tai liian paljon.  Optimaalinen tasainen työkuorma tarkoittaakin tyytyväistä ja tehokasta tiimiä. Erikoistilanteisiin ja erilaisiin haasteisiin, kuten sairaslomat on myös helpompi reagoida hallitusti resursoinnin ollessa suunnitelmallista. 

Suunnittele tulevaisuutta

Jotta seuraava projekti olisi kannattavampi kuin edellinen, tarvitset näkyvyyttä ja selkeän suunnittelutyökalun resursointiin. Silverbucketin avulla saat selkeän näkymän tulevaisuuden projektitilanteeseen ja resursointiin.

SILVERBUCKETILLA RESURSOIDAAN JO YLI 40 MAASSA YMPÄRI MAAILMAA

resource planning team

Johto

Saat kokonaisvaltaisen käsityksen yrityksen resursointitilanteesta, jolloin päätöksenteko perustuu aina olemassa olevaan tietoon. Tiedät milloin satsata myyntiin, tehdä rekrytointipäätöksiä, hankkia lisävoimaa alihankkijoista tai kiinnittää huomiota projektien kannattavuuteen. Ymmärrys projekteista  myös kasvaa, kun voit verrata suunnitelmia toteumiin. 

Resursointivastaavat ja tiimiesimiehet

Läpinäkyvyys tiimien välillä lisääntyy ja suunnitelmien teko helpottuu, kun Silverbucketista löytää helposti parhaat tekijät projekteihin. Konfliktitilanteet sekä ali- ja ylikapasiteetti tuodaan näkyvästi esille, jolloin tilanteisiin osataan myös reagoida nopeasti. 

Projektipäälliköt

Pystyt seuraamaan projektin etenemistä ja onnistumista projektin työpöydältä ja monista raporteista. Projektin resursointisuunnitelmien teko ja päivittäminen on vaivatonta. Voit määrittää ja tarkastella projektien riskejä, verrata tuntibudjettia toteumiin tai pureutua projektinumeroihin.  Saat helposti luotua kokonaiskuvan kaikista projekteistasi. 

Integraatioiden avulla saat enemmän aikaa Silverbucketissa


Kuulemme usein kysymyksen "Voiko projekti- ja henkilötiedot tuoda Silverbucketiin olemassa olevasta taustajärjestelmästä?". Voit ottaa Silverbucketin sellaisenaan osaksi resursointiprosessia. Yleisesti kuitenkin yrityksellä on jo jokin taustajärjestelmä, jossa projektit ja henkilöt jo sijaitsevat. Taustajärjestelmään kerätään mahdollisesti myös toteumatunnit ja muu projektien taloudellinen historia.

Kun Silverbucket liitetään osaksi taustajärjestelmää, saadaan projektikokonaisuudesta vielä enemmän irti. Tiedot syötetään vain kerran yhteen järjestelmään. Usein integraatioissa projektit, henkilöt ja muut perustiedot tulevat taustajärjestelmästä Silverbucket-palveluun. Resurssisuunnitelma luodaan Silverbucketiin ja tämän jälkeen ylläpidetään sekä seurataan projektien ja resurssien kokonaistilannetta. 

Mitä voidaan integroida?

Yleisimmin integroitavat tiedot:

  • Projektit ja asiakkaat
  • Henkilöt
  • Toteumatunnit
  • Projektin kulut ja laskutus
Silverbucket toimii hyvin muiden järjestelmien rinnalla eikä integraatio ole aina edes välttämätön. Silverbucketia käytetään muun muassa Jiran, ValueFramen, Parm:n, Maconomyn, Visma Severan ja PlanMillin ohessa. Jos olet kiinnostunut kuulemaan mahdollisista integraatioista ja Silverbucketin käytöstä jonkin taustajärjestelmän rinnalla, niin olethan yhteydessä myyntiimme!

Tilaa uutiskirjeemme